Oświetlenie LED awaryjne

Oświetlenie awaryjne, to niezwykle ważne oświetlenie zapewniające bezpieczeństwo i sprawną ewakuację ludzi z budynku. Oferowane przez sklep LEDKOS oświetlenie awaryjne pozwala prawidłowo oznakować drogi komunikacyjne, strefę otwartą oraz strefę wysokiego ryzyka, za pomocą odpowiednich elementów. W każdym lokalu, o użyteczności publicznej, oświetlenie awaryjne jest niezwykle istotne, zwłaszcza podczas zaniknięcia zasilania lamp, które stanowią instalację oświetlenia podstawowego. Szeroki wybór produktów pozwala zapewnić bezpieczeństwo w różnych pomieszczeniach: mieszkalnych, socjalnych, biurowych, korytarzach, przedpokojach czy też klatkach schodowych. Wszystkie oferowane produkty wykonane zostały z wysokiej jakości materiałów, bezpiecznych w użytkowaniu.
Rodzaje oświetlenia awaryjnego
Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne możemy podzielić na różne kategorie. Jednym z popularniejszych podziałów, jest miejsce, w którym oświetlenie będzie umieszczone. Wyróżnić możemy: oświetlenie drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej i strefy wysokiego ryzyka.
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej pozwala zapewnić bezpieczne wyjście z miejsc, w których przebywają ludzie, poprzez łatwiejsze zlokalizowanie sprzętu pożarowego. Ważne jest zapewnienie odpowiedniego natężenia oświetlenia w miejscu podłoża drogi ewakuacyjnej. W tym przypadku oświetlenie awaryjne powinno wynosić minimum 1 lux.
Oświetlenie strefy otwartej pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia paniki, ale też zapewnia odpowiednie warunki umożliwiające dotarcie do drogi ewakuacyjnej. Oświetlenie strefy otwartej stosuje się w miejscach, w których nie wyznaczona została droga ewakuacyjna.
Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka jest ostatnim rodzajem oświetlenia awaryjnego. Pozwala ono zapewnić bezpieczeństwo wszystkim ludziom znajdującym się w niebezpieczeństwie bądź biorących udział w niebezpiecznym procesie. Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka powinno wynosić minimum 15 lux.
Jak rozmieścić oświetlenie awaryjne?
Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą być rozmieszczone w odpowiedni sposób, który opisany został w przepisach BHP. Kluczową zasadą jest umieszczenie ich w miejscach, w których będą mogły zapewnić największą, odpowiednią ilość światła w przypadku wystąpienia awarii. Pamiętajmy, że właściwe rozmieszczenie opraw awaryjnych pozwala dokładnie oświetlić drogę ewakuacyjną, ale też zaznaczyć miejsce zmiany kierunku ewakuacji czy też pojawienia się schodów.
W przypadku zmiany kierunku ewakuacji, oświetlenie powinno dobrze oświetlać korytarze, tak by identyfikacja zmiany była możliwie najprostsza. Dodatkowo, oświetlenie musi zapewniać dokładną widoczność każdego stopnia schodów i wszelkich pochyłości, które stanowią ogromne niebezpieczeństwo podczas ewakuacji.
Ważne jest również oznaczenie punktów pierwszej pomocy i przeciwpożarowych i drzwi wyjściowych, które pozwalają łatwo wydostać się z wnętrza oraz uzyskać niezbędną pierwszą pomoc.

Kategorie